Loader

... spracováva sa ...

SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

Naša spoločnosť ERES property s.r.o. vznikla rozdelením spoločnosti Eres a.s. v decembri roku 2014. Od 01.01.2015 prešli všetky spravované SVB do portfólia našej firmy, ktorá následne začala samostatne poskytovať služby na základe mandátnych zmlúv spoločenstvám vlastníkom bytov, ako aj služby spojené s výkonom správy pre bytové domy a nebytové priestory. Spoločnosť ERES property, s.r.o. úspešne pokračuje v činnosti, ktorú na trhu už viac ako 20 rokov vykonáva spoločnosť Eres, a.s. Vznikom spoločnosti ERES property s.r.o. sme sa zaradili do skupiny ERAN GROUP a.s., ktorá je zárukou vysokej kvality ponúkaných služieb. Zároveň sme členom „Združenia pre podporu obnovy bytových domov“. Našou filozofiou je výkon správy neustále zlepšovať a kvalitatívne posúvať ďalej. Samozrejmosťou je splnenie si povinnosti pre správcu vyplývajúcej zo zákona na poistenie zodpovednosti správcu za spôsobené škody výkonom činností a rovnako sme držiteľom certifikátu „Manažér správy budov“. V súčasnosti spravujeme 133 bytových domov, čo predstavuje viac ako 3803 bytov a nebytových priestorov.

Víziou našej spoločnosti je stať sa do roku 2020 vedúcou spoločnosťou na trhu v oblasti správy domov v trenčianskom regióne.

Dovoľujeme si Vás osloviť jedinečnou ponukou pre Váš bytový dom alebo Vaše Spoločenstvo vlastníkov bytov.

Naša ponuka :

A) Služby vyplývajúce z Mandátnych zmlúv / zo Zmlúv o výkone správy

 • Ekonomické činnosti správy bytového domu
 • Technické činnosti správy bytového domu

B) Služby nad rámec mandátnej zmluvy

 • sprostredkovanie exkluzívnych zmlúv pre naše bytové domy
 • poskytovanie služieb v rámci poskytnutia úverov pre financovanie obnovy bytových domov resp. refinancovania úverov so zvýhodnenou sadzbou
 • termovízne merania prestupov tepla
 • energetické poradenstvo
 • používanie nášho komunikačného portálu INFObit
 • právne činnosti bez odplaty

C) Služby za poplatok nad rámec zmluvy

 • výmena a montáž pomerových meračov tepla, bytových vodomerov
 • 24hodinová havarijná služba
 • zabezpečenie upratovania spoločných priestorov domu/polyfunkčného objektu

ERESproperty s.r.o. poskytuje aj doplnkové služby:

 • obsluhu tepelno technických zariadení – kotolní
 • správu polyfunkčných objektov
 • správu priemyselných objektov a kancelárskych priestorov
 • právne poradenstvo

Túto prácu u nás vykonávajú skúsení a kvalifikovaní zamestnanci. V prípade záujmu nás kontaktujte a my si s Vami veľmi radi dohodneme osobné stretnutie, kde si môžeme vysvetliť konkrétnu problematiku a veríme, že nájdeme spoločné riešenie.Taktiež organizujeme pre našich klientov stretnutia resp. školenia z oblasti správ, na ktorých hovoríme o nutnosti šetrenia nákladov bytových domov.Preto je dôležité veľmi dobre a dôkladne zhodnocovať svoj majetok a to napríklad obnovou bytových domov - zateplením, výmenou vchodových dverí, výmenou okien, pravidelnými odbornými technickými kontrolami atď… Všetky tieto problémy môžete prekonať správnou voľbou pri výbere firmy, kde Vám vieme poskytnúť dôležité informácie resp. referencie. Pre nás je samozrejmosťou nadraďovať záujmy vlastníkov bytov nad svoje vlastné.