Loader

... spracováva sa ...

SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

Naša ponuka služieb správy platí aj pre budovy, domy, objekty obecných úradov ako aj priemyselných objektov, kancelárskych priestorov.

 • kontrola a vedenie spotrieb energií v jednotlivých budovách a domoch
 • energetické poradenstvo a energetická koncepcia Vášho domu, budovy
 • komunikácia s dodávateľmi energií + príprava dodávateľských zmlúv
 • kontrola dodávateľských zmlúv na energie
 • vypracovanie harmonogramu revízii Vášho domu, budovy
 • spracovanie hospodárskych rozborov po jednotlivých budovách a domoch
Samozrejme neoddeliteľnou súčasťou je aj energetické poradenstvo v oblasti šetrenia financií na energiách a zhodnotenia vlastného majetku čo je spojené aj s technickým zhodnotením budov a domov. V prípade poradenstva je Vám naša spoločnosť pripravená spracovať návrhy, pripomienkovať návrhy, zmluvy a projekty.

Zabezpečujeme nepretržitú havarijnú službu počas celých 24 hodín !

Prevádzková sféra :

 • prevádzku kotolní zabezpečujeme vlastnými personálnymi zdrojmi a dispečingovým systémom zásahov
 • sledovanie a kontrola meračov vody, elektriny a pod.
 • poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami
 • uzatváranie zmlúv s dodávateľmi energií a ich kontrola
 • odpočty energií
 • havarijná služba
 • komunikácia s vlastníkmi alebo ich zástupcami, komunikácia s nájomníkmi

Naša spoločnosť pracuje na špičkovom softvérovom systéme spoločnosti ANASOFT, ktorý nám zabezpečuje prehľadne evidenciu platieb, evidenciu rozúčtovania energií, odpočty meračov, vyúčtovanie, analytické vedenie budov a jednotlivých vlastníkov, pohľadávky, preplatky, spotreby energií – kontá … Naša spoločnosť Vám vie spracovať všetko prehľadne a zrozumiteľne pre Vaše pohodlie a čas.

Špeciálna ponuka :

 • PONÚKAME všetky opravy na plynoinštalácii, vodoinštalácii, elektroinštalácii, na tepelno-technických zariadeniach vo Vašich obytných domoch a na Vašich SVB.
 • PONÚKAME okamžité riešenie havarijných situácií na Vašom dome, respektíve na SVB – plynoinštalácia, vodoinštalácia, elektroinštalácia … 24 hodinový dispečing.
 • PONÚKAME montáž a inštaláciu meračov tepla pre zefektívnenie riadneho merania spotrieb ÚK v jednotlivých bytoch, prenajatých priestoroch

Cena :

Všetky ceny a výkony subdodávateľských prác sú najskôr prekonzultované s vlastníkmi bytov, budov teda ich poverenými zástupcami.

CENU ZA SPRÁVU BUDOV A BYTOV S VAMI RADI PREKONZULTUJEME A NAVRHNEME VÁM NAJLEPŠIE RIEŠENIA.