Loader

... spracováva sa ...

V SPRÁVE ERES PROPERTY

Spoločnosť ERES property, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2015. Vo svojej činnosti nadväzuje na všetko pozitívne, čo sa podarilo dosiahnuť pri poskytovaní služieb pre SVB, výkone správy pre bytové domy a nebytové priestory ako aj v oblasti správy a prevádzky tepelno-technických zariadení.

V súčastnosti je v našej správe cez 133 bytových domov a 30 kotolní.