Loader

... spracováva sa ...

Vážený klienti,

z dôvodu dodržania nariadení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a zamedzeniu šírenia prípadnej nákazy COVID-19, si dovoľujeme zatvoriť prevádzku na dobu neurčitú.

Svoje podklady k spracovaniu, môžete zanechať v poštovej schránke pri vchodových dverách.

Ďakujeme za pochopenie

V SPRÁVE ERES PROPERTY

Spoločnosť ERES property, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2015. Vo svojej činnosti nadväzuje na všetko pozitívne, čo sa podarilo dosiahnuť pri poskytovaní služieb pre SVB, výkone správy pre bytové domy a nebytové priestory ako aj v oblasti správy a prevádzky tepelno-technických zariadení.

V súčastnosti je v našej správe cez 133 bytových domov a 30 kotolní.