Loader

... spracováva sa ...

PREDMET ČINNOSTI ERES PROPERTY

Spoločnosť ERES property, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2015. Vo svojej činnosti nadväzuje na všetko pozitívne, čo sa podarilo dosiahnuť pri poskytovaní služieb pre S.V.B., výkone správy pre bytové domy a nebytové priestory ako aj v oblasti správy a prevádzky tepelno-technických zariadení.

Medzi predmety činnosti patrí :

 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Reklamné a marketingové služby
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • Vedenie účtovníctva
 • Administratívne služby
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
 • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
 • Energetická certifikácia - energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov - energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: vykurovanie a príprava teplej vody
 • Počítačové služby