Loader

... spracováva sa ...

Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť ERES property, s.r.o., so sídlom Braneckého 12, 91101 Trenčín, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, vložka č.31048/R (IČO: 47977591), spracováva v prípade účel spätného kontaktovania po vyjadrení zájmu o služby spoločnosti v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým a ďalej len “Nariadenie”), nasledujúce osobné údaje:

  • Meno
  • E-mailová adresa

2. Uvedené osobné údaje (meno, e-mailová adresa)je nutné spracovať pre účel spätného kontaktovania po vyjadrení zájmu o služby spoločnosti. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou ERES Property s.r.o. spracovávané počasdoby 5 rokov.


3. Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, ako Vaše osobné údaje spracovávame
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie jednania o zmluve
  • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre odchranu osobných údajov.

    • V Trenčíne, dňa 25.05.2018