Loader

... spracováva sa ...

NEPLATÍTE ZBYTOČNE ?

Váš email

Vaše meno

 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom spätného kontaktovania

Bonus: Tým ktorý vyplnia kontaktny formulár poskytneme zdarma energetické poradenstvo.
Jeho podstatou budú konkrétne opatrenia na zníženie nákladov na vykurovanie, ponuka na nižšie ceny plynu a el. energie a ako bonus k tomu dostane aj finančné poradenstvo.

Bytový dom v ktorom bývate je :

Bytový dom v ktorom bývate je postavený z :

Zadajte celkové náklady € na ústredné kúrenie

Zadajte vykurovanú plochu bytu v m2

Už dlhšiu dobu sa zamýšľam nad tým, ako prebudiť u vlastníkov bytov ich záujem o ročné vyúčtovanie nákladov. Z mojich stoviek rozhovorov s nimi pri rôznych príležitostiach, na moju otázku: "Aké máte náklady na prevádzku bytu?", dostávam v drvivej väčšine odpoveď: "Ja som spokojný/á, mal/a som pri ročnom vyúčtovaní preplatok." Odhadujem, že až 90 % ľudí, žiaľ, uvažuje podobne.

Takúto odpoveď dostávam od ľudí bez rozdielu veku, povolania, či vzdelania. Čiže ich zaujíma z ročného vyúčtovania iba posledný riadok, ktorý býva spravidla ešte aj zvýraznený tučnými písmenami - preplatok, nedoplatok.

V týchto dňoch správcovské spoločnosti alebo SVB predkladajú vlastníkom bytov spomínané vyúčtovania. Rád by som niečo urobil preto, aby som ľuďom otvoril oči a pomohol im zorientovať sa v danej problematike. Najprv však musím uviesť, že za tento stav sú zodpovední práve správcovské spoločnosti a predsedovia SVB. Spravidla tieto ročné vyúčtovania vlastníkom bytov iba roznesú, či rozdajú pred schôdzou vlastníkov bytov. Tým to väčšinou končí. Je iba málo prípadov, že sa vlastníkom bytov vysvetlí štruktúra nákladov a súčasne aj povie, ako majú tú ktorú položku posudzovať. A to nielen z pohľadu jej výšky, ale aj porovnania. Vlastníkom bytov by mali byť predložené aj iné položky, napr. priemer spotreby tepla za bytový dom v porovnaní so susednými domami, tiež porovnanie najnižšej a najvyššej spotreby vybraných bytov. Samozrejme, anonymne bez uvádzania mien vlastníkov či čísle bytov. Očakávať, že sa vlastníkom bytov predstavia aj možnosti úspor aj s návrhom možných opatrení, je iba zbožné želanie.

Osobne som presvedčený, že je najvyšší čas s týmto problémom niečo začať robiť. Slovensko sa spomedzi krajín Európskej únie umiestnilo s takmer 25 % podielom nákladov na bývanie z celkových nákladoch rodín, umiestnilo na nelichotivom 7 mieste. Pričom väčšina rodín má vlastné byty či domy a teda neplatí nájomné! Tento veľmi nepriaznivý stav treba určite riešiť.

V prvom rade je potrebné zamerať sa na štruktúru nákladov. Až 60 % z nich predstavujú náklady na vykurovanie. Tieto sa platia zálohovo mesačne podľa nastaveného predpisu platieb. Spravidla bol tento predpis nastavený v minulosti, kedy väčšina bytových domov nemala urobené žiadne opatrenia na šetrenie nákladov. Predovšetkým pod vplyvom namontovania termostatických hlavíc, ale hlavne pomerových rozdeľovačov tepla ľudia začali šetriť. Snažia sa mať radiátory nastavené na najnižšiu možnú teplotu. Tieto majú pustené len v miestnosti, kde sa zdržiavajú. Dôsledky takéhoto správania spôsobujú pri nízkej vetranosti miestností v mnohých prípadoch tvorbu škodlivých plesní.

Najobjektívnejším vyjadrením nákladov na vykurovanie je údaj meraný ročnou spotrebou tepla v EUR na m2. Teda nie dosiahnutý preplatok či nedoplatok. Aby sme vlastníkom bytov uľahčili dostať sa do obrazu, pripravili sme pre nich kalkulačku na výpočet spotreby tepla. K jej vypočítaniu potrebuje vlastník vedieť súčet 12 zaplatených zálohových platieb, od ktorých sa odpočíta preplatok alebo pripočíta výška nedoplatku a tento výsledok sa delí počtom m2 vykurovanej plochy bytu. Takto vypočítaný výsledok dá každému vlastníkovi jasnú odpoveď, ako je na tom s nákladmi na vykurovanie. Po jeho vypočítaní sa objaví odporučenie pre vlastníka bytu, čo je možné urobiť. U zateplených bytových domov a urobení ďalších energetických opatrení sa spotreba tepla pohybuje od 3,50 EUR do 6,50 EUR.

Ak budete potrebovať poradiť, pokojne sa obráťte na našu spoločnosť. Sme tu pre Vás.