Loader

... spracováva sa ...

ERES PROPERTY, S.R.O.

ERES property s.r.o. vznikla rozdelením spoločnosti Eres a.s. v decembri roku 2014. Od 01.01.2015 prešli všetky spravované SVB do portfólia našej firmy, ktorá následne začala samostatne poskytovať služby na základe mandátnych zmlúv spoločenstvám vlastníkom bytov, ako aj služby spojené s výkonom správy pre bytové domy a nebytové priestory. Spoločnosť ERES property, s.r.o. úspešne pokračuje v činnosti, ktorú na trhu už viac ako 20 rokov vykonáva spoločnosť Eres, a.s. Vznikom spoločnosti ERES property s.r.o. sme sa zaradili do skupiny ERAN GROUP a.s., ktorá je zárukou vysokej kvality ponúkaných služieb.

Spoločnosť vedú dvaja konatelia:

Prvým konateľom je Dr. Ján Pavlis, ktorý zodpovedá za oblasť ekonomiky, financií, personálnej politiky, oblasť vzdelávania zamestnancov firmy a predsedov SVB a zástupcov vlastníkov bytov.

Druhým konateľom je Ing. Vladimír Zubričaňák, ktorý je zodpovedný za oblasť výkonu správy a za oblasť správy a prevádzky tepelno technických zariadení, ako aj servisu a havarijnú službu.

Obidvaja konatelia majú v oblastiach, za ktoré zodpovedajú viac ako dvadsaťročné skúsenosti. Vytvorením tohto tandemu získala spoločnosť odborné vedenie, ktoré je zárukou vysokej profesionality a kvality poskytovaných služieb.

Spoločnosť má ambíciu pod ich vedením stať sa do roku 2020 vedúcou spoločnosťou na trhu.